เส้นทางเดินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
1. ผู้ปกครองส่งนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน (ไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาในโรงเรียน)
2. ให้ผู้ปกครอง 1 คนต่อนักเรียน 1 คน ที่จะซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
โดยต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณโถงอาคารสาธิตปทุมวัน 1
3. รับบัตรคิวที่ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 และนั่งรอในพื้นที่ ที่โรงเรียนกำหนด
4. รอเจ้าหน้าที่เรียกตามหมายเลขในบัตรคิว และเข้าไปซื้ออุปกรณ์การเรียน
และเครื่องแบบนักเรียนที่โรงยิม อาคารสาธิตปทุมวัน 6
5. เมื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนเสร็จ ให้ออกทางประตูฝั่งสนามฟุตบอล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเดินอ้อมผ่านอาคารสาธิตปทุมวัน 3
ออกไปทางถนนอังรีดูนังต์