โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Patumwan Demonstration School

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ขอเอกสารทางการศึกษา สำนักงานบริการการศึกษา
(เฉพาะนักเรียนปัจจุบันที่ได้รับรหัสผ่านใหม่แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านใหม่
เข้าที่หัวข้อ การตรวจสอบรหัสผ่านใหม่ หรือติดต่อ itsupports@satitpatumwan.ac.th)

ประมวลภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารโรงเรียน นายกและผู้แทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน
ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วสุวรรณ์ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาดนตรีศึกษา

กิจกรรม World Cup Project 2022

เอกสารเผยแพร่

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม

สูจิบัตรวิพิธทัศนา ครั้งที่ 11

สารปทุมวัน ฉบับเดือนสิงหาคม