ทุนเรียนดี

รายชื่อนักเรียนได้รับทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดีประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 

โดยขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและแจ้งแก้ไขได้ภายใน
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 16.00 น. ผ่าน https://forms.gle/GGbSefhZNH3Zboet5

📍สำหรับกำหนดการพิธีมอบทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดีประจำชั้น ปีกา.pdf