ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบตัวเป็นนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
เวลา 8.30-11.00 น.
– รับสมุดพกที่อาจารย์ที่ปรึกษาเดิม บริเวณสนามบาสหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 5
– ยื่นเอกสารมอบตัวพร้อมใบชำระเงิน (Pay-in) ที่ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 ตามแผนการเรียน
– หากนักเรียนไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักเรียน
– หนังสือเรียนฟรี และหนังสือที่ต้องซื้อบางส่วน ฝ่ายงานห้องสมุด จะดำเนินการในวันเปิดภาคเรียน
– เสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน เลื่อนการจำหน่ายเป็นเดือนมิถุนายน รอประกาศบนเว็บไซต์ของโรงเรียนต่อไป
– เอกสารการรายงานตัวดาวน์โหลดที่ลิ้งก์ด้านล่าง


เอกสารสำหรับการชำระเงินที่ธนาคาร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการ EPTS) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกเพื่อดาวน์โหลด