ผลการแข่งขันโครงการแข่งขันชิงทุนการศึกษาด้านการสำรวจอวกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนายธีร์จุฑา เมฆเลิศมงคล ม.4/331 นักเรียนโครงการ EPTS ที่ได้รับรางวัลนักเรียนทุนอันดับที่ 2 จากจำนวนผู้เข้าสอบทั่วประเทศทั้งหมด 500 คนและทุนการศึกษาสำเร็จชั้นปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากโครงการแข่งขันชิงทุนการศึกษาด้านการสำรวจอวกาศ จัดโดยสถานทูตอเมริการ่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เข้ารับฟังบรรยายรายละเอียดโครงการ ณ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน วันที่ 22 ตุลาคม 2560 เข้าสอบข้อเขียน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 เข้าค่ายและการแข่งขัน “โครงการ ค้นพบนักบินอวกาศไทย (STEM Camp 2017)” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ศิริพร เจริญกิจภัณฑ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้นักเรียนจะได้เข้าร่วมศึกษาวิชาการสำรวจอวกาศเบื้องต้น 10 วัน ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมือง Huntsville มลรัฐ Alabama ในช่วงเดือนเมษายน 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย