PDS_News

โครงการ “ปั้นฝัน ปันน้ำใจ มอบไอรักให้สังคม”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน เพื่อนำไปมอบให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลน โดยสามารถบริจาคได้ที่ กล่องรับบริจาค ณ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 และอาคารสาธิตปทุมวัน 4

Read More

การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน.วิชาดาราศาสตร์ ประจำปี 2562

ตามที่ศูนย์ สอวน.วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กาหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ สอวน.วิชาดาราศาสตร์ ประจาปี 2562 ซึ่งมีกาหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นักเรียนที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครและค่าสมัครสอบ 100 บาท ที่อาจารย์ศรัณย์ พ่วงสมบัติ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 3 ภายในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เพื่อรวบรวมและนาส่งศูนย์ สอวน. ต่อไป

Read More

การทดสอบความรู้ทางเคมีระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 22

นักเรียนที่สมัครสอบโครงการทดสอบความรู้ทางเคมีระดับชาติครั้งที่ 22 ให้นักเรียนมาเข้ารับการทดสอบ  ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:30 – 17:30 น. โดยให้นักเรียนมาพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 ก่อนเวลาสอบ 15 นาที ให้นักเรียนเตรียมดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ และเครื่องคิดเลขมาด้วยตนเอง

Read More

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” “เครื่องบินเล็กพลังยาง” “เรือป๊อบป๊อบ” (POP POP BOAT) หากนักเรียนสนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบหรือบอรด์ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 หรืออาคารสาธิตปทุมวัน 4 ชั้น 2  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ชนากานต์ ธนนิวัฒน์ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 ห้องกิจกรรมรู้วิทยาศาสตร์ ทางอีเมล์ chanakarn@satitpatumwan.ac.th

Read More

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019 : YGA 2019) ในหัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต” (Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นักเรียนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารสาํืตปทุมวัน 1 ชั้น 2 และอาคารสาธิตปทุมวัน 4 ชั้น 2 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเียนรู้วิทยาศาสตร์ และอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกท่าน เอกสารเพิ่มเติม

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สิริรดา เตือนตรานนท์ นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง ​ Gold​ Medal​“

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับ ดญ. สิริรดา เตือนตรานนท์ นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง ​ Gold​ Medal​“ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากผลงานนวัตกรรมที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดมากกว่า​ 1000​ ผลงาน​ จากผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์​ “ตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดนาโนคาร์บอนจากกากกาแฟเหลือทิ้ง” ในงาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva ซึ่งเป็นงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2562  

Read More

การบริจาคคอมพิวเตอร์

               ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดสรรคอมพิวเตอร์ที่หมดสัญญาเช่ากับบริษัท เมโทร โปรเฟสชั่นแนล โปรดักส์ จำกัด และบริษัทได้มอบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวให้โรงเรียนเพื่อใช้สำหรับบริจาคกับโรงเรียนต่างๆที่ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน จังหวัดหนองบัวลำภู มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 17 สิงหาคม 2561 จำนวน 15 เครื่อง      โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง จังหวัดนครพนม มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 20 สิงหาคม 2561 จำนวน 20 เครื่อง โรงเรียนบ้านดงเสลา จังหวัดกาญจนบุรี มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 10 เครื่อง โรงเรียนวัดหอมเกร็ด (ไพศาลประชานุกูล) จังหวัดนครปฐม มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 30 เครื่อง โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 25 เครื่อง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ จังหวัดกาญจนบุรี มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวน 21 เครื่อง โรงเรียนบ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 4 กันยายน 2561 จำนวน…

Read More