PDS_News

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2

ประกาศโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/ประกาศโรงเรียนสาธิต-มศว-ปทุมวัน-ผ่าน-IJSO-รอบที่1-1.pdf ใบสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 2  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/ใบสมัครสอบคัดเลือกรอบ-1-15th-IJSO-รอบที่-2-2563.pdf

Read More

ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562   https://pretest.satitpatumwan.ac.th/   ติดต่อสอบถาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน วันและเวลาราชการ  (08.00 – 16.00) โทรศัพท์ : 02 251 3934

Read More

เกียรติบัตรรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ สามารถโหลดเกียติบัตรได้ PDFsc230132

Read More

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์ การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์ การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 **กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 27 ถึง 29 มีนาคม 2563  เท่านั้น** นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์-ม.4-ปีการศึกษา-2563.pdf นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการ EPTS) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์-ม.4-ปีการศึกษา-2563-EPTS.pdf

Read More

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์ การเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (ชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6)

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์ การเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์-ม.2-ปีการศึกษา-2563.pdf ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์-ม.3-ปีการศึกษา-2563.pdf ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์-ม.5-ปีการศึกษา-2563.pdf ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์-ม.6-ปีการศึกษา-2563.pdf นักเรียนภาคโครงการ EPTS  (ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EPTS) https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์-ม.2-ปีการศึกษา-2563-EPTS.pdf ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (EPTS) https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์-ม.3-ปีการศึกษา-2563-EPTS.pdf ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EPTS)  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์-ม.5-ปีการศึกษา-2563-EPTS.pdf ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EPTS) https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์-ม.6-ปีการศึกษา-2563-EPTS.pdf

Read More

ร่วมส่งกำลังใจให้นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร ในการเข้ารับการประเมิน นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ร่วมส่งกำลังใจให้นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 511 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในการเข้ารับการประเมิน นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 มารู้จักกับน้องแบลล์ นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร  

Read More

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน “PDS Esports 2019 ระดับมัธยมศึกษา”

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีดังต่อไปนี้ ========================================= 1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 2. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 3. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 4. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 5. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 6. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 7. โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 8. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 9. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10. โรงเรียนสตรีวิทยาลัย ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 12. โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี 13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 14. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 15. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 16. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ========================================= **หมายเหตุ 1. การจับสายการแข่งขันจะดำเนินการตอนลงทะเบียนในวันแข่งขัน วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 – 08.00 น. 2. หากมาลงทะเบียนล่าช้าเกินกว่าเวลา 08.15 น. จะถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน

Read More