PDS_Highlight

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563

นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา #ฝ่ายกิจการพิเศษโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวัน

Read More

ร่วมแสดงความคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง  เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ มูลนิธิ สอวน.

Read More

แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ในวาระดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้แนะนำผู้บริหารโรงเรียนที่กำกับดูแลฝ่ายงานต่างๆของโรงเรียน

Read More

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ นักเรียนและบุคลากรต่าง ๆ รวมทั้งผู้แทนกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันและผู้แทน ร่วมพิธีวางพวงมาลา นั่งสมาธิ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที ถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นเป็นการแสดงผู้แทนนักเรียนและวงโยธวาทิตเป็นการขับร้องและบรรเลงเพลง “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้. ณ สนามหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 5

Read More

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ โถงอาคารสาธิตปทุมวัน 1 #ฝ่ายกิจการพิเศษโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวัน

Read More

โครงการบรมราชบพิตรรำลึก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมโครงการบรมราชบพิตรรำลึก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ฝ่ายกิจการพิเศษโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวัน

Read More

นิทรรศการสรรพศิลป์ 63

ขบวนแห่กลองยาว ต้อนรับ อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสรรพศิลป์ 63 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 7 – วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ บริเวรโถงอาคารสาธิตปทุมวัน 1

Read More

การประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียนประเภทสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษรอบชิงชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 331 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียนประเภทสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษรอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “Sufficiency for Sustainability”  ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 จัดโดย ศูนย์ C asean ณ สามย่านมิตรทาวน์ กทม. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้เข้าแข่งขันประเภทสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 5 คน จากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ชนะเลิศได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งให้กับคณะผู้บริหารที่เวทีรับรางวัลอีกด้วย ทั้งนี้มีอาจารย์ศิริพร เจริญกิจภัณฑ์ และ อาจารย์ศุภาลี ทวีวรรธนะ เป็นผู้ควบคุมดูแล

Read More