Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in C:\webhosting\www.satitpatumwan.ac.th\wp-content\themes\plant-2.3.7\plant\author.php on line 4

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7

ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้แทนคณาจารย์ของโรงเรียน เข้าร่วมจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” (Satit Inovation for Digital Thailand) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

pds_info

11/07/2019

ความร่วมมือในการเปิดสอนภาษาโปรตุเกสให้นักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00-11:00 น. Ambassador Francisco Vaz Patto เอกอัครราชทูตสถานทูตโปรตุเกสและ Miss Maria Madureira ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมโปรตุเกส ได้เข้าพบผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ ผศ.ดวงใจ จงธนากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อุทัย แก้วเพชร หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ประสานการเข้าพบโดยคุณศรัญญา ชูเพ็งหัวหน้าสำนักงานวิชาการ โดยมีการเจราจาความร่วมมือในการเปิดสอนภาษาโปรตุเกสให้นักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ภาษาที่สามอันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศโปรตุเกส

pds_info

08/07/2019

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EPTS

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EPTS ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

pds_info

06/07/2019

การทดสอบความรู้ทางเคมีระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 22

นักเรียนที่สมัครสอบโครงการทดสอบความรู้ทางเคมีระดับชาติครั้งที่ 22 ให้นักเรียนมาเข้ารับการทดสอบ  ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:30 – 17:30 น. โดยให้นักเรียนมาพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 ก่อนเวลาสอบ 15 นาที ให้นักเรียนเตรียมดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ และเครื่องคิดเลขมาด้วยตนเอง

pds_info

05/07/2019

โครงการอาสาจราจรสาธิตปทุมวัน 1 ภาคเรียนที่ 1/2562

ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานสวัสดิภาพ) จัดโครงการอาสาจราจรสาธิตปทุมวัน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สนามหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 5

pds_info

27/06/2019

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” “เครื่องบินเล็กพลังยาง” “เรือป๊อบป๊อบ” (POP POP BOAT) หากนักเรียนสนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบหรือบอรด์ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 หรืออาคารสาธิตปทุมวัน 4 ชั้น 2  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ชนากานต์ ธนนิวัฒน์ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 ห้องกิจกรรมรู้วิทยาศาสตร์ ทางอีเมล์ chanakarn@satitpatumwan.ac.th

pds_info

19/06/2019

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019 : YGA 2019) ในหัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต” (Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นักเรียนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารสาํืตปทุมวัน 1 ชั้น 2 และอาคารสาธิตปทุมวัน 4 ชั้น 2 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเียนรู้วิทยาศาสตร์ และอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกท่าน เอกสารเพิ่มเติม

pds_info

18/06/2019
1 24 25 26
สอบถามข้อมูล