PDS_Highlight

ลงนามถวายพระพร

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช และพระบารมีของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธราชเจ้าทุกพระองค์ ทรงคุ้มครองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นปกติโดยเร็ววัน

Read More

PDS ONLINE MEETING

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนจัดการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่วาระพิเศษในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MEET เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่บุคลากร ในช่วงที่มีการปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน #เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

Read More

ONLINE MEETING

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร​โรงเรียนจัดการประชุมออนไลน์เพื่อมอบนโยบายพร้อมระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ ในช่วงที่มีการปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของ​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019

Read More

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ส่งมอบเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 5,000 บาทแก่ผู้แทนนิสิตจากศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ จังหวัดพัทลุง ในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทางเพจ FB ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว @SWUVOLUNTEER #ฝ่าย​กิจการ​พิเศษมศวปทุมวัน

Read More

งานนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พันเอกนิธิ รัตนะวรรธนะ รอง ผบ.รร.รด.ศศท. มอบใบประกาศให้กับ นายธาม จูฑะพันธ์ุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/141 นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ที่มีลักษณะทหารดีเด่นและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตลอดห้วงการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

Read More

โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการบรมนาถบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ฝ่ายกิจการพิเศษโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวัน

Read More

การเสวนา Principal Forum ในหัวข้อ โลกหมุนไป ครูใหญ่หมุนตาม: ประสานพลังงานคนรุ่นใหม่ สร้างความเปลี่ยนแปลง

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา Principal Forum ในหัวข้อ โลกหมุนไป ครูใหญ่หมุนตาม: ประสานพลังงานคนรุ่นใหม่ สร้างความเปลี่ยนแปลง (A Year of the Young – A Challenging Chapter of Principal) ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 13 (EDUCA2020) ณ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ติดตามชมย้อนหลังได้ที่ Facebook EDUCA

Read More

สภานักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าพบนายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน​ พ.ศ.2563 สภานักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าพบนายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์​เชิญร่วมงานครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์​อันดีระหว่างสถาบัน

Read More

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารจามจุรี 4

Read More