การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ขอแสดงความยินดีกับนายปิยังกูร จูฑะสุวรรณศิริ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 🥉ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ Thailand Olympiad in Informatics (TOI18 )ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดโดยศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มา : เพจ Computer Olympic POSN Samsen Center

pds_info

05/06/2022

นักเรียนทุนTeikyo University 2022

นางสาวพิชญาดา อภิชาตวโรดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นได้รับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา Global Japanese Studies รุ่นแรก ที่ Teikyo University เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมหาวิทยาลัยได้มอบทุนเป็นค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก 2 ปีการศึกษาแรก พร้อมโอกาสในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาจากนานาประเทศ ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 2 ปี หากมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอขอบคุณ Teikyo University ที่มอบโอกาสสำคัญในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่นักเรียนของเรามา ณ โอกาสนี้

pds_info

01/06/2022

ผลการแข่งขันฟินสวิมมิ่ง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณุศณี จันทร์แดงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักกีฬาฟินสวิมมิ่ง ตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 “เวียดนามเกมส์” ทำผลงาน คว้าเหรียญทองแดง มาได้เป็นผลสำเร็จ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

pds_info

22/05/2022

รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 17

📌ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทบุคคลเยาวชน และกลุ่มเยาวชนประกายเพชร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร ▪️ด้านนันทนาการ ได้แก่ นางสาวนันท์นภัส ​เจียมอนุกูลกิจ ▪️ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นางสาวนลพรรณ ​นวมงคล ▪️ด้านพัฒนาเยาวชน ได้แก่ 1. นางสาวนภัสจุฑา ​คงสนทนา 2. นายพิชญ์ ​พหลภาคย์ 3. นางสาวอมินตา ​เพิ่มพูนวิวัฒน์ ▪️ด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ นายนิพิฐพนธ์ ​ตุงคะรักษ์ ประเภทกลุ่มเยาวชนประกายเพชร ▪️ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้แก่ “กลุ่มเยาวชนนวัตกรรมต้านโควิด-19” สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย นางสาวอลิศา อุรุพงศา และนางสาวสาริศา อุรุพงศา ✨เป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ของเราด้วยนะคะ💓👧🏻👦🏻

pds_info

14/05/2022

การแข่งขันหุ่นยนต์ในชื่อทีม Panya Robot รายการ FLL First Lego League 2021/2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนกฤต มยุรฤทธิ์ภิบาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย และรางวัลชนะเลิศ Robot Performance จากการแข่งขันหุ่นยนต์ในชื่อทีม Panya Robot รายการ FLL First Lego League 2021/2022 เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา การนี้นักเรียนได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ ณ ประเทศออสเตรเรีย ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน พ.ศ. 2565

pds_info

09/05/2022

ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.)

ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.) 🔹นายเป็นธรรม สินธุเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

pds_info

06/05/2022

โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนธงชัย

โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนธงชัย วันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน ประกันคุณภาพและพัฒนาเพื่อสังคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน พร้อมหัวหน้างานและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประธานนักเรียนและตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ร่วมกับนางสาวชลาพร ขาวพวง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ผู้แทนนายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด) เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนธงชัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในปีการศึกษา 2565

pds_info

05/05/2022
1 2 3 19
สอบถามข้อมูล