ประมวลภาพกิจกรรม

  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิริรดา เตือนตรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในหัวเรื่อง “เครื่องตรวจวัดโลหะตะกั่วและแคดเมียมตกค้างในน้ำดื่มด้วยขั้วไฟฟ้านาโนคาร์บอน” ในงาน Maker Faired Bangkok 2020 18-19 มกราคม 2563 ณ เดอะสตรีท รัชดา

  • พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ สถิต ณ วัดยานนาวาเป็นองค์ประธานในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ พระวิหารวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

  • วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชุม (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้) “รู้รักษ์ พิทักษ์โลก” ณ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยเป็นโครงการที่จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่สนใจจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 8 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมความรู้และแนวคิดสู่การปฏิบัติจริงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ

  • ร่วมแสดงความยินดีแก่โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 “เหรียญทองระดับภูมิภาค” และ “เหรียญเงินระดับประเทศ” จากผลงาน เรื่อง “รูปแบบการจัดการโรงเรียนคุณภาพคุณธรรม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน” โดย ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 64 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ

  • โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ ที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในงานวันครู ครั้งที่ 64 ปี พ.ศ. 2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ

  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับนายฉันทณัฏฐ์ ไมยรัตน์ นักเรียนชั้น ม.4/141 นายอรรณพดนัย ภมะราภา นักเรียนชั้น ม.5/151 นายพศวัต เพ็งพริ้ง นักเรียนชั้น ม.4/141 และนายพูนเพิ่ม เกษหอม นักเรียนชั้น ม.4/143 ได้รับรางวัล Creative AI Award จากการเข้าค่าย Creative AI Camp : I am and

  • พิธีนำฤกษ์ ในการจัดสร้างพระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวันโดยพระครูวิสิษฎ์พิทยาคม หลวงพ่อวราห์ปุญฺญวโร พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดโพธิ์ทองประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เมื่อเวลา 13:00 น.

  • ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดการแข่งขัน TUMSO ครั้งที่ 18 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นั้่น หากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน หากสนใจสมัครเป็นทีมตัวแทนของโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอให้นักเรียนจับคู่ทีม 1 ทีมประกอบด้วยนักเรียน 2 คน โดยส่งชื่อ นามสกุล ห้อง และเลขที่ มาในอีเมล์ (ศึกษาไฟล์เอกสารที่แนบมาอีกครั้ง https://tumso.triamudom.cc/) สาขาชีววิทยา อ.ศักรินทร์