ประมวลภาพกิจกรรม

  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับการสนับสนุนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ Kidbright เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนรู้ Coding ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีคุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นตัวแทนในการมอบอุปกรณ์

  • คณะอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

  • วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง ที่ปรึกษาพัฒนาโรงเรียนและที่ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำตัวแทนอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ อาจารย์ชนากานต์ ธนนิวัฒน์ และอาจารย์ศรัณย์ พ่วงสมบัติ พร้อมตัวแทนนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเข้าศึกษาดูงาน “ผ้าบังสกุลจีวร จากขวดพลาสติกรีไซเคิล ณ วัดจากแดง กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในโครงการตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพคุณธรรม” ตามดำริของท่านผู้อำนวยการ ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล การนี้ฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการเข้าร่วมโครงการแยกขยะ …”แยกเถอะนะ”… แยกแล้วดี …. แยกแล้วรวย ….

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการแข่งขัน Word Power สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ระหว่างวันอังคารที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผลการแข่งขันปรากฎดังนี้ 9 กรกฎาคม 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ชวิศ เมฆรุ่งเรืองไกร ชั้น ม.3/446 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ด.ช.ปฏิภาณ สิทธินิสัยสุข ชั้น ม.3/446 รองชนะเลิศอันดับที่

  • ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้แทนคณาจารย์ของโรงเรียน เข้าร่วมจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” (Satit Inovation for Digital Thailand) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  • วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00-11:00 น. Ambassador Francisco Vaz Patto เอกอัครราชทูตสถานทูตโปรตุเกสและ Miss Maria Madureira ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมโปรตุเกส ได้เข้าพบผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ ผศ.ดวงใจ จงธนากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อุทัย แก้วเพชร หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ประสานการเข้าพบโดยคุณศรัญญา ชูเพ็งหัวหน้าสำนักงานวิชาการ โดยมีการเจราจาความร่วมมือในการเปิดสอนภาษาโปรตุเกสให้นักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EPTS ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

  • ติดตามรูปเพิ่มเติมได้ที่  FACEBOOK  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน