ประมวลภาพกิจกรรม

  •                     โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องสวนรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการ ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ดวงใจ จงธนากร

  • กลุ่มผู้ปกครองและโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน  ได้จัดอบรมเทคนิคการวาดภาพสติ๊กเกอร์ไลน์จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าร่วมประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์โครงการรณรงค์ยุติ  ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยประสานกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำวิทยากรที่เป็นตัวแทนประเทศไทย  ในการแข่งขันการทำสติกเกอร์ไลน์ ในเวทีโลก มาเป็นผู้ให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

  •               ขอแสดงความยินดีแก่นางสาววริศา ใจดี  นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  ได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561”   จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  งานฉลองวันเยาวชนแห่งชาติ  

  •            ร่วมแสดงความยินดีแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation)” ประจำปี 2561 จากการคัดสรรโดยคุรุสภา ด้วยผลงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “การจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM และ STEM & M สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 เรื่อง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ:

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน คุณทมยันตี คงพูลศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน คุณกรวรา ยงฤทธิกุล ประธานการจัดงานฯ คณาจารย์และทีมงานศิษย์เก่าฯ ร่วมกันแถลงข่าวงานโบว์ลิ่งการกุศลสาธิตปทุมวัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 นี้ ที่ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน

  •                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยในงานมีการตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา พิธีนั่งสมาธิอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศล และผู้แทนนักเรียนจากชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมไทย อ่านบทอาศิรวาท เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ

  • โรงเรียนกำหนดการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.40 – 16.30 น. คณะกรรมการและผู้ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 คน ดังนี้ 1. ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี สังกัดสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.ประธานกรรมการ 2. ดร.ณัฐา เพชรธนูสังกัด สำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐกรรมการ

  • พิธีมอบเกียรติบัตรคะแนนสูงสุด เทอม1 ปีการศึกษา 2560 https://drive.google.com/drive/folders/1mMmdMkKew_EN8m7DqHK8vVMeqft5u9_i?usp=sharing