ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่

เลขที่ 2  ถนนอังรีดูนังต์แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Call or mail us

Tel. 02 2513934

Fax. 02 0514159

Email: info@satitpatumwan.ac.th


แผนที่การเดินทาง (Google Map)


ดูแผนที่โรงเรียนขนาดใหญ่