ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่

เลขที่ 2  ถนนอังรีดูนังต์  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

Call or mail us

Tel. 02 2513934

Fax. 02 2514159

Adress

2 Henri Dunant Road,  Patumwan District
Bangkok  10330,  Thailand

Call or mail us

Tel. 02 2513934

Fax. 02 2514159


แผนที่การเดินทาง (Google Map)


ดูแผนที่โรงเรียนขนาดใหญ่