ติดต่อโรงเรียน

โทรศัพท์

Tel. 02 2513934

Fax. 02 2514159

ที่อยู่

เลขที่ 2  ถนนอังรีดูนังต์  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

Email

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโรงเรียน info@satitpatumwan.ac.th

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้ Google classroom   itsupports@satitpatumwan.ac.th

 


แผนที่การเดินทาง (Google Map)


ดูแผนที่โรงเรียนขนาดใหญ่

สอบถามข้อมูล