โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Patumwan Demonstration School

ประมวลภาพกิจกรรม

International Week 2023 

พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 

กิจกรรมสาธิตประดิษฐ์กระทงลอย 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

สารปทุมวัน ฉบับเดือนสิงหาคม 2566

รานงานประจำปี 2565

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม 2566

สูจิบัตรวิพิธทัศนา ครั้งที่ 11

ความภูมิใจ

PDS Channel

นักเรียนได้รับทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดีประจำชั้น ปีการศึกษา 2565

ขอเอกสารทางการศึกษา สำนักงานบริการการศึกษา
(เฉพาะนักเรียนปัจจุบันที่ได้รับรหัสผ่านใหม่แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านใหม่ เข้าที่หัวข้อ การตรวจสอบรหัสผ่านใหม่ หรือติดต่อ itsupports@satitpatumwan.ac.th)