งานนิทรรศการสาธิตปทุมวัน : เปิดกล่องนวัตกรรม 2562 PDS Open House : Invitation to Innovations 2019

PDS Robot Competition 2019

PDS Robot Competition 2019

PDS Open-House Speech Contest 2019

PDS Open-House Speech Contest 2019

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง

Scientific Problem Solving Process Competition 2019

Scientific Problem Solving Process Competition 2019

ประกวดวาดภาพระบายสีบนกำแพง

ประกวดวาดภาพระบายสีบนกำแพง

PDS Social Quiz

PDS Social Quiz

PDS BAND CONTEST 2019

PDS BAND CONTEST 2019