การประกวดดนตรีคลาสสิคเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 9 “The 9th Hong Kong Youth Performing Arts Festival 2021”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ EPTS ด.ญ. ชญาภา อัศวรักวงศ์ (แพรว) ม.1/343 ได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรีคลาสสิคเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 9 “The 9th Hong Kong Youth Performing Arts Festival 2021” ดังนี้
🏆โล่ชนะเลิศ 1st place คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 (Class Grade 3)
🏆โล่ชนะเลิศ 4th place คะแนนสูงสุดลำดับที่ 4 (Class Grade 7)
จัดโดย Hong Kong Youth Performance Art and Development Association ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 – 31 มี.ค.65
สอบถามข้อมูล