การแข่งขันกีฬาเอแมท รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤติน ศรีสันติสุข นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 446 และเด็กชายณัชพัฒน์ อัศวุตมางกุร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 442 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาเอแมท รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายการ EduPloys Educational Sports Crossword Game A-Math Kumkom and Sudoku ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสท์เกต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
สอบถามข้อมูล