รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิณณ์ รัชโน นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตามคำประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามข้อมูล