ด.ญ.คราม สุรักขกะ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 525
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว และ คู่ผสม อายุไม่เกิน 15 ปี
Terminal 21 Badminton Championships 2022 จัดโดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เก็บคะแนนสะสม Level 4 ระหว่างวันที่ 3 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าTERMINAL 21 จ.นครราชสีมา