การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนายปิยังกูร จูฑะสุวรรณศิริ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 🥉ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ Thailand Olympiad in Informatics (TOI18 )ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดโดยศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : เพจ Computer Olympic POSN Samsen Center

สอบถามข้อมูล