📌ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน
ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร
(ประกายเพชร) ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภทบุคคลเยาวชน และกลุ่มเยาวชนประกายเพชร
ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร
▪️ด้านนันทนาการ ได้แก่
นางสาวนันท์นภัส ​เจียมอนุกูลกิจ
▪️ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
นางสาวนลพรรณ ​นวมงคล
▪️ด้านพัฒนาเยาวชน ได้แก่
1. นางสาวนภัสจุฑา ​คงสนทนา
2. นายพิชญ์ ​พหลภาคย์
3. นางสาวอมินตา ​เพิ่มพูนวิวัฒน์
▪️ด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่
นายนิพิฐพนธ์ ​ตุงคะรักษ์

ประเภทกลุ่มเยาวชนประกายเพชร
▪️ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ได้แก่ “กลุ่มเยาวชนนวัตกรรมต้านโควิด-19”
สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
นางสาวอลิศา อุรุพงศา และนางสาวสาริศา อุรุพงศา

✨เป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ของเราด้วยนะคะ💓👧🏻👦🏻