ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.)
🔹นายเป็นธรรม สินธุเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564