การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  •  เวลา 9.00 – 15.30 น.
  • ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1ISZsJ-sVJtYJxZIq5U4vAA47fnQSEu8W?usp=sharing

หมายเหตุ
(blue shirt) นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน