ประกาศเครื่องทำลาย ครั้งที่ 2เอกสารประกวดราราเครื่องทำลายครั้งที่ 2ร่างขอบเขตงาน 1-3ร่างขอบเขต 4-5ร่างขอบเขตงาน 6-7