การรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565
-----------------------------------------------------
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กำหนดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่

****เลื่อนเวลาประกาศผลการพิจารณา เป็นเวลา 21.00 น.****

ประกาศผลการพิจารณา  **วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 21.00 น.**   ที่เว็บไซต์ https://m4admission.satitpatumwan.ac.th/