กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2565  ในระหว่างวันที่ 15 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินได้ทาง https://student.satitpatumwan.ac.th

คู่มือการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์  อ่านที่นี่