รับสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น.

สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://admission.satitpatumwan.ac.th

รายละเอียดการรับสมัคร อ่านที่นี่