ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เรื่องการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการรับสมัคร อ่านที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  https://admission.satitpatumwan.ac.th

 

สอบถามข้อมูล