ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน (PDS iStudent)

ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน (PDS iStudent)  https://student.satitpatumwan.ac.th
คือ ระบบบริการข้อมูลสำหรับนักเรียนในรูปแบบอนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้

1.PDS iGrade ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์
ระบบรายงานผลคะแนน ใช้สำหรับดูรายงานผลการเรียนภาคเรียนปัจจุบันและภาคเรียนที่ผ่านมา

2. PDS iTranscript  ระบบสมุดพกออนไลน์
สมุดพกออนไลน์ ใช้สำหรับดูข้อมูลรายงานผลคะแนนในรูปแบบสมุดพก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ความคิดเห็นของครูประจำชั้น และอื่นๆ

3. PDS iPayment 
ระบบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์
คู่มือการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์  อ่านที่นี่

 

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศนักเรียน  https://student.satitpatumwan.ac.th

กรณีเกิดปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (itsupports@satitpatumwan.ac.th)

สอบถามข้อมูล