กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

🟡ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
🟣ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
🟢ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
🟠ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
🔵ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

📅กำหนดการประชุม
15.00 – 16.30 น. พบผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
16.30 น. พบอาจารย์ประจำชั้น

🟤ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

📅กำหนดการประชุม
14.00 – 14.30 น. พบผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
14.30 – 16.30 น. “ระบบ TCAS 65” โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS
16.30 น. พบอาจารย์ประจำชั้น

📌หมายเหตุ
Meeting ID และ Passcode ที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นทางโรงเรียนจะส่งให้อาจารย์ประจำชั้นแต่ละห้องเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองต่อไป