วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ลงทะเบียนเลือกวัคซีน Pfizer เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

❤️ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกลางทุกท่านที่มาบริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
📅กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และวัคซีน Sinopharm โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
🔎โปรดติดตามประกาศจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง