🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ EPTS สายศิลป์-ฝรั่งเศส
— น.ส.อิสรีย์ ฉัตรดอกไม้ไพร (โบ) ม.6/511
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏆🥇 จากการประกวดคลิปวิดีโอระดับชาติ รุ่นอายุ 18-25 ปี
หัวข้อ “โลกหลังโควิด” จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และนักเรียนจะได้รับเชิญไปยังสถานทูตฝรั่งเศสช่วงต้นเดือนตุลาคม 2564 เพื่อเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล
ทั้งนี้มีอาจารย์ Caroline Jarrafoux เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

https://www.facebook.com/594735013884855/posts/6537351156289848/?d=n