โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) รายการ MFA Inter – School Debating Championship 2021 ระหว่างวันที่ 4 -5 และ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถาบัน Point Avenue โดยมีนักเรียน 3 ทีม จำนวน 9 คน เข้าร่วมการแข่งกับนักเรียนจำนวน 25 ทีม จากสถาบันชั้นนำในประเทศไทย รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่
– Team PDS 1 : นายภัทรกร ทวีสิทธิกุลลาภ ม.5/350 เลขที่ 16 นายธีเดช นพพาภาค ม.6/511 เลขที่ 5 นายศกวัน จันทร์วิกูล ม.6/513 เลขที่ 13
– Team PDS 2 : นางสาวโร่ชี้ หวัง ม.4/330 เลขที่ 13 นางสาวนิสรา สุขประดิษฐ์ ม.5/350 เลขที่ 12 นางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ ม.5/350 เลขที่ 22
– Team PDS 3 : นางสาวนารา ผลประเสริฐ ม.4/330 เลขที่ 7 นางสาวฟาร์ซานา มะโซ๊ะ ม.5/350 เลขที่ 15 นายวรทัศน์ วงศ์สถิตพร ม.5/350 เลขที่ 19
ทั้งนี้อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของ อาจารย์นิธิส อ้นแก้วมณี ผลการแข่งขันปรากฏว่า
– PDS 1 : นายภัทรกร ทวีสิทธิกุลลาภ ม.5/350 เลขที่ 16 นายธีเดช นพพาภาค ม.6/511 เลขที่ 5 นายศกวัน จันทร์วิกูล ม.6/513 เลขที่ 13 ได้รับรางวัล Grand – finalist (รองชนะเลิศอันดับที่ 1)
– นายธีเดช นพพาภาค ม.6/511 เลขที่ 5 และ นายศกวัน จันทร์วิกูล ม.6/513 เลขที่ 13 ได้รับรางวัล Top Ten Best Speaker อันดับที่ 7 ร่วมกัน ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ 👏🎉