ติดตั้งโปรแกรม Zoom (Version 5.6.6 (961) (32-bit))

  1. สำหรับ window  คลิกที่นี่
  2. สำหรับ iOS  คลิกที่นี่
  3. สำหรับ android คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งาน Zoom-th