📌 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2564

กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่  https://m4admission.satitpatumwan.ac.th/

  1. ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EPTS) ปีการศึกษา 2564

หากกำหนดการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป