ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลการประกาศผลที่ถูกต้องจะแจ้งให้ทราบตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้เท่านั้น

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่   https://admission.satitpatumwan.ac.th

***การเข้าดูผลการสอบ จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ (Log In)