โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคม และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสึกษากลุ่มโรงเรียนธงชัย ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวัดดอนยาง ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์