ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ(EPTS) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ (National Public Speaking Competition – NPSC) ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกเยาวชนไทยอายุระหว่าง 16-20 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในหัวข้อ “The world is bigger and smaller than it’s ever been.” จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง Jubilee Ballroom โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ โดยนักเรียนได้รับโล่รางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถและเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition – IPSC) ประจำปี 2564  โดยจะแข่งขันกับเยาวชนทั่วโลก ณ สหราชอาณาจักร ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564