การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6)  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

นักเรียนภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EPTS)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (EPTS)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EPTS)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EPTS)