รับสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 8.00 น. – วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น.

สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://admission.satitpatumwan.ac.th

ระเบียบการสมัคร
https://www.satitpatumwan.ac.th/?p=16211

กำหนดการ