โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Patumwan Demonstration School

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ขอเอกสารทางการศึกษา สำนักงานบริการการศึกษา
(เฉพาะนักเรียนปัจจุบันที่ได้รับรหัสผ่านใหม่แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านใหม่
เข้าที่หัวข้อ การตรวจสอบรหัสผ่านใหม่ หรือติดต่อ itsupports@satitpatumwan.ac.th)

ประมวลภาพกิจกรรม

THE ENGLISH SUMMER CAMP 2023 : EPTS GO NORTH 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ : สอนสนุกสไตล์สาธิตปทุมวัน 

กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรม “ขยะแลกแต้ม” 

เอกสารเผยแพร่

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม

สูจิบัตรวิพิธทัศนา ครั้งที่ 11

สารปทุมวัน ฉบับเดือนสิงหาคม

ความภูมิใจ