วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร​โรงเรียนจัดการประชุมออนไลน์เพื่อมอบนโยบายพร้อมระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ ในช่วงที่มีการปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของ​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019