วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ส่งมอบเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 5,000 บาทแก่ผู้แทนนิสิตจากศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ จังหวัดพัทลุง ในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทางเพจ FB ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว @SWUVOLUNTEER

#ฝ่าย​กิจการ​พิเศษมศวปทุมวัน