วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา Principal Forum ในหัวข้อ โลกหมุนไป ครูใหญ่หมุนตาม: ประสานพลังงานคนรุ่นใหม่ สร้างความเปลี่ยนแปลง (A Year of the Young – A Challenging Chapter of Principal) ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 13 (EDUCA2020) ณ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ติดตามชมย้อนหลังได้ที่ Facebook EDUCA