วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรองชั้น 7 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย