“การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563”  
เริ่มวันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  นักเรียนโครงการ EPTS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EPTS)  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-EPTS.pdf

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EPTS)  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-2-EPTS.pdf

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (EPTS) https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3-EPTS.pdf

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EPTS)  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-EPTS.pdf

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EPTS)  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-5-EPTS.pdf

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EPTS) https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6-EPTS.pdf