อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง  เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ มูลนิธิ สอวน.