วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ในวาระดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้แนะนำผู้บริหารโรงเรียนที่กำกับดูแลฝ่ายงานต่างๆของโรงเรียน