เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ นักเรียนและบุคลากรต่าง ๆ รวมทั้งผู้แทนกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันและผู้แทน ร่วมพิธีวางพวงมาลา นั่งสมาธิ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที ถวายเป็นพระราชกุศล
จากนั้นเป็นการแสดงผู้แทนนักเรียนและวงโยธวาทิตเป็นการขับร้องและบรรเลงเพลง “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้. ณ สนามหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 5