ขบวนแห่กลองยาว ต้อนรับ อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสรรพศิลป์ 63 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 7 – วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ บริเวรโถงอาคารสาธิตปทุมวัน 1