ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 331 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียนประเภทสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษรอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “Sufficiency for Sustainability”  ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 จัดโดย ศูนย์ C asean ณ สามย่านมิตรทาวน์ กทม. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้เข้าแข่งขันประเภทสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 5 คน จากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ชนะเลิศได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งให้กับคณะผู้บริหารที่เวทีรับรางวัลอีกด้วย ทั้งนี้มีอาจารย์ศิริพร เจริญกิจภัณฑ์ และ อาจารย์ศุภาลี ทวีวรรธนะ เป็นผู้ควบคุมดูแล