กำหนดการซ้อมรับรางวัล  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/กำหนดการซ้อมรับรางวัล-อาจารย์นุ่น.pdf