โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ขอแสดงความยินดีกับ นายฉันทณัฏฐ์ ไมยรัตน์ นายพศวัต เพ็งพริ้ง นายพูนเพิ่ม เกษหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
และนายอรรณพดนัย ภมะราภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล
THE WINNER GO TOURNAMENT พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท
จากการเข้าร่วมค่าย Creative AI Camp ค่ายที่ 2 ของ สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ธาราพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
นอกจากนี้ นายฉันทณัฏฐ์ ไมยรัตน์ และนายอรรณพดนัย ภมะราภา ยังได้รับรางวัล CAI Stories
พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท เพิ่มอีกรางวัลด้วย
โดยมีอาจารย์เสกสรรค์ หงษ์หิรัญพันธ์ เป็นผู้ดูแล